Encaustica-Enkaustika-Voskovkování

 

Encaustica-Enkaustika-Voskovkován  je malířská technika starověkého antického původu, při níž se užívalo barviv třených se zvlášť připraveným voskem. Po dokončení se tato vosková malba horkem spojovala a vpalovala k podkladu, byla napojena voskem, enkaustována.

Najeďte prosím na obrázky myší a pak se vám ukáže ještě další.

Oranžová příroda
Enkaustická malba, známá též jako malování horkým voskem

Využívá horký včelí vosk, do kterého byl přidán barevný pigment. Tato tekutá pasta je poté aplikována na povrch — obvykle upravené dřevo, případně plátno, leštěný papír, nebo další často používané materiály. Nejjednodušší enkaustické směsi mohou být vyrobeny přidáním pigmentu do včelího vosku, ale jsou zde i některé další použitelné postupy — některé obsahují jiné druhy vosků, damarovou pryskyřici, lněný olej, nebo další přísady. Čistý práškový pigment se dá koupit a použít, ale některé směsi používají olejové barvy nebo jiné formy pigmentu.
energetický obrázek pro Janu
Kovové nástroje a speciální 
kartáče mohou být použity k úpravě malby před tím, než se ochladí, nebo mohou být použity vyhřívané kovové nástroje k manipulaci s vychladlým voskem. Dnes umělcům umožňují nástroje jako horké lampy, horkovzdušné pistole a jiné způsoby použití tepla prodloužit čas, které umožní pracovat s materiálem. Protože vosk je používán jako pojivo pigmentu, enkaustika může být stejně tvarovaná, jako malovaná. Další materiály mohou být vloženy jako koláž na povrchu, nebo vrstveny a pomocí enkaustického média přichyceny k podkladu.
 
Historie

Tato technika byla použita u pohřebních portrétů v Egyptě kolem r. 100-300 po Kristu, při malbě ikony Blachernitissa a dalších raných ikon, stejně jako v mnoha dílech umělců dvacátého století, například Jasper Johns a Fernando Leal Audirac. Kut-kut, ztracené umění z Filipín používající sgrafita a enkaustické techniky. Používal ho domorodý kmen na ostrově Samar v době 1600 - 1800.

Ve dvacátém století malíř Fritz Faiss (1905-1981), student Paula Klee a Vasilije Kandinského ve Výmarském Bauhausu, spolu s Dr. Hansem Schmidem, znovuobjevili techniku enkaustické malby tak zvaným "Punským voskem". Faiss držel dva německé patenty související s přípravou vosku pro enkaustickou malbu. Jeden se týkal úpravy bodu tání včelího vosku z původních 60 °C na 100 °C (ze 140 na 212 °F). Toho docílil uvařením vosku v roztoku mořské vody a sody třikrát po sobě. Výsledný, tvrdší vosk je stejný, jako vosk punský podle starověkých řeckých spisů o enkaustikém malování .

Enkaustické umění zaznamenalo vzestup popularity od roku 1990 pomocí elektrické žehličky, varné plotýnky a vyhřívaného enkaustického pera na různé povrchy, včetně destiček, papíru a dokonce i keramiky. Žehlička umožňuje vytvářet rozličné základní umělecké vzory. Nicméně toto není omezeno pouze tvorbou abstraktních výtvorů, může být použito k vytvoření komplexní malby, jako to umožňují i jiná média jako olej a akrylové barvy.

 

Encaustické obrázky či obrazy na objednávku

podle záměru vašeho cíle, který podpoří

např.: Početí potomka :

Těhotenství

 

Obrázky vám vytvořím na základě vámi zadané barevnosti, velikosti a především záměru, který má obrázek rozvíjet, podporovat a svou energií rezonance přitahovat jako váše osobní cesta nebo cíl.

 

např.: Posílení stability a jistoty podinkání :

 Osobní cesta podnikatele

Kč 400,-- velikost obrázku A6, Kč 800 za A5, Kč 1200,-- za velikost A4

konkrétní individuální domluva mobilem či mailem


Obrazy mohu také vytvořit pro konkrétní bytost podle data narození, kde je obsažen potenciál daného člověka a tento bude svou energií podporovat rozvíjení jednotlivých složek schopností a dovedností, talentů a znalostí obsažených v potenciálu uvedeného člověka.


Shrnutí

- to je co potřebuji znát pro tvorbu vašeho energetického obrazu:

- váš záměr - název díla, jakou oblast má podpořít

nebo datum narození, kdy podpoříme rozvoj potenciálu bytosti

- vaše oblíbená barva, kterou do díla zapracuji (max.3)

- jméno osoby, pro níž je dílo určeno (pro kvalitní naladění)

- velikost zpracování

(v případě že chcete malou i velkou velikost na podporu téhož záměru, budou se vizuálně poněkud lišit, protože vždy se jedná o originál, i když energeticky budou téměř shodné)


Jedná se o automatickou kresbu - malbu - maluji horkým voskem na křídový papír 


Těším se na tvoření pro váš růst a rozvoj.

Děkuji za důvěru. Jana Reme


Ve fotogalerii můžete vidět více energetických obrázků, obrazů, které jsou cílovači, směrovači, napomáhají energeticky i fyzicky dosahovat zadaných cílů.


 


Kontakt

Jana Reme
Palackého třída 137
777454579
www.encaustica.cz

Oblíbené odkazy